Prirodni plin

Prirodni plin je fosilno gorivo koje se najvećim dijelom sastoji od metana (CH4), koji je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa.

Prirodni plin je idealno fosilno gorivo jer je vrlo čist, jednostavan za transport i upotrebu. Čišći je od nafte i ugljena, pa se sve više spominje i kao rješenje za postojeće klimatske promjene i probleme sa lošom kvalitetom zraka. Upotreba prirodnog plina je raznovrsna, upotrebljava u domaćinstvu, koristi se kao sredstvo za grijanje, u maloprodaji i uslužnim djelatnostima, u industriji, za proizvodnju toplinske i električne energije.

Papuk plin d.o.o.

Adresa: V. Nazora 14, 33515 Orahovica

Telefon: 033/673-103

Fax: 033/673-506

OIB: 30839925614

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 07-15 h

Subota – Nedjelja: ne radimo

Dežurstvo: 00 – 24h

Dežurni telefon: 098/956-3206